Torpet Lilla Enebacken under Fosseröd.

Karl Olsson född 1855 är den som står längst till höger. Lägg märke till det präktiga skägget!
Övriga, fr.v: Sonen Arvid 1888, Arvids hustru Agda 1893 och troligen är det Agdas son Sven Einar 1913 som står bredvid.
1914 gifte sonen Arvid sig med Agda Augustsdotter från Valla och de bodde då i torpet tillsammans med Arvids fader Carl Olsson fram till hans död 1921.


Bilden uppskattas vara tagen i senare hälften av 1910-talet.
 
1935 Flyttade Arvid huset till Gunneby Nedergård och förlängde det.
Han tjänsgjorde sedan som lantbrevbärare för poststationen i Kållekärr.

De senare bilderna är tagna 2008 och det är Arvids brors sonson Erling Karlsson som syns på den högra bilden.

Tillbaka.