Främre raden: Linnea 1909-1989, modern Elisabeth 1874-1956, Elemina 1893-1961
Bakre raden: Åke 1912-1952, Allan 1916-1993, Bernhard 1895-1961, Ernst 1904-1967, Vihelm (Ville) 1907-1974, Gunnar 1906-1959, Bertil 1914-1969.

Tillbaka.