Några bilder från Buskär

Skeppare Alfred Nilsson på Buskär 1864-1935.
Anna Beata f. Johansdotter 1872-1957.
Sonen Georg.

Alfred Nilsson.

Alfreds hustru Anna Beata Johansdotter som ung. Född i Bråland, Valla.

Alfreds bror Oskar 1867-1934.
Skeppare

Oskars hustru Anna f. Pettersdotter 1868-1934
Norra Härene.

Bröderna Oskar och Alfred Nilsson.
Pojken obekant.

Salteriidkare Nils Olsson "Starke-Nils" 1830-1912, född i Kurlanda. Far till Oskar Och Alfred.

Johan Eriksson i Bråland 1824-1906. Britta Berntsdotter 1840-1937.
Föräldrar till Anna Beata.

Skeppare Georg Nilsson
1904-1963.
Alfred och Anna Beatas son.
Irenes far.

Georg Nilsson 1904-1963 och Anna f. Johansson 1904-1995.

Till vänster: Waldemar Hendry 1903-1963. Son till (sittande) James Hendry 1868-1944 Skottland,
som var Alfreds svåger.


Georg William Keen "Sam" 1884-1950 Hartlepool, England. Anna Beatas svåger.


Oskar Olofsson 1873-1957 och Augusta f. Johans-dotter 1879-1953 Var kusin till Anna Rebeckas mor.
Grannar på Buskär

Oskar och Augustas barn: Gerhard 1911, Svante 1902 Valter 1900, Torvald 1905 och Sally 1908.

Georg Nilsson och Waldemar Hendry.

Tillbaka.